Atbilde uz iesniegumu par Valsts ieņēmumu dienesta kompetencē esošiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu izskatīšana un atbildes sniegšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Standartlaiks – no 14 dienām līdz 1mēnesim.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu, sūdzību, pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk-VID) var iesniegt:
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (klientu apkalpošanas vietu adreses ir norādītas VID tīmekļa vietnē sadaļā "Kontakti");
- iesniedzot VID Elektroniskās deklarēšana sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas – Informācija Valsts ieņēmumu dienestam);
- sūtot e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi  vid@vid.gov.lv;
- VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv (sadaļā “Kontakti” -  “Sazinies ar mums”);
- nosūtot pa pastu Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
Telefons 67120000
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atbildi var saņemt pa pastu uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi, uz saņēmēja norādīto e-pasta adresi, VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā vai klātienē VID klientu apkalpošanas vietās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
Telefons 67120000