Starptautisko izglītības un sadarbības programmu stipendiju nolikumu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
No aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo stipendijas, kas izmaksātas saskaņā ar attiecīgā fonda, biedrības, nodibinājuma izstrādātu nolikumu, kurš reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī stipendijas, kas izmaksātas no to programmu līdzekļiem, kuras iekļautas ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprinātā sarakstā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fondi, biedrības un nodibinājumi, kas ir apstiprināti Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojuma Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām" sarakstā.
Termiņš:
15 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvotu stipendijas, fondam reģistrācijai VID jāiesniedz visu ceturksnī nodibināto stipendiju nolikumus līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15 datumam. Iesniegumu un stipendiju nolikumu reģistrācijai var iesniegt:
- elektroniski nosūtot iesniegumu ar stipendijas nolikumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (dokumentu grupā “Citi” – “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”);
- iesniedzot iesniegumu ar stipendijas nolikumu papīra dokumentu veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā (klientu apkalpošanas vietu adreses ir norādītas VID tīmekļa vietnē "Kontaktu" sadaļā);
- sūtot e-pastā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu ar stipendijas nolikumu (VID e-pasts vid@vid.gov.lv);
- nosūtot pa pastu iesniegumu ar stipendijas nolikumu.
Fonda iesniegums stipendijas nolikuma reģistrācijai sagatavojams brīvā formā.
Stipendijas nolikums sagatavojams atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumu Nr.337 "Kārtība, kādā stipendijas atbrīvojamas no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli" 4.punktā noteiktajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID 15 dienu laikā pēc attiecīgā fonda stipendijas nolikuma saņemšanas pieņem lēmumu par stipendijas nolikuma reģistrāciju vai pieņem lēmumu par atteikumu to reģistrēt.
Lēmums tiek nosūtīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja pakalpojuma saņēmējs iesniegumā nav norādījis citu lēmuma saņemšanas kanālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma