Priekšlikumu saņemšana teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde")
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiekošo sabiedrisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli un priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu aptaujas anketas, vēstules vai iesniegumus. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Liepājas pilsētas, sabiedrības un dažādu institūciju intereses. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem, atzinumiem un teritorijas plānojuma darba uzdevumam. Pēc sabiedriskās apspriešanas tiek sagatavots atskaites ziņojums, kas kopā ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem tiek skatīts gan pilsētas Attīstības komitejā, gan Liepājas Domes sēdē. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sabiedrība savu viedokli vai priekšlikumus var izteikt klātienē, sūtot pa e-pastu aptaujas, atsauksmju anketas, vēstules, iesniegumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 63404725
Fakss 63404429
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Būvvalde
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 63404725
Fakss 63404429