Priekšlikumu saņemšana teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas ietvaros (Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Būvvalde")
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiekošo sabiedrisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli un priekšlikumus klātienē vai sūtot pa pastu aptaujas anketas, vēstules vai iesniegumus. Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Liepājas pilsētas, sabiedrības un dažādu institūciju intereses. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem, atzinumiem un teritorijas plānojuma darba uzdevumam. Pēc sabiedriskās apspriešanas tiek sagatavots atskaites ziņojums, kas kopā ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem tiek skatīts gan pilsētas Attīstības komitejā, gan Liepājas Domes sēdē. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(Saeima; likumi; 01.12.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.01.2021