Vienkāršotais akcīzes preču pavaddokuments (SAAD)
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Vienkāršotā akcīzes preču  pavaddokumenta (SAAD – Simplified administrative
Accompanying document), ar kuru pārvieto starp Eiropas Savienības dalībvalstīm patēriņam nodotas akcīzes preces vai denaturētu spirtu, pieņemšana Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) no iesniedzēja.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kas nosūta patēriņam nodotas akcīzes preces.
Fiziska vai juridiska persona, kas saņem patēriņam nodotas akcīzes preces.
Juridiska persona, kas saņem denaturētu etilspirtu un apstiprināts noliktavas turētājs, kas nosūta denaturētu etilspirtu.
Termiņš:
SAAD iesniegšanas gadījumā uzreiz.
Informācijas par akcīzes precēm, kas ir nodotas patēriņam citā dalībvalstī apstiprināšana triju darba dienu laikā.
Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājuma izsniegšanas gadījumā mēneša laikā pēc SAAD trešā eksemplāra iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts ieņēmumu dienests Akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība
Valsts ieņēmumu dienests Atļauja denaturētā spirta iegādei
Valsts ieņēmumu dienests Licence akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai