Vienkāršotais akcīzes preču pavaddokuments (SAAD)
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Vienkāršotā akcīzes preču  pavaddokumenta (SAAD – Simplified administrative
Accompanying document), ar kuru pārvieto starp Eiropas Savienības dalībvalstīm patēriņam nodotas akcīzes preces vai denaturētu spirtu, pieņemšana Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) no iesniedzēja.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kas nosūta patēriņam nodotas akcīzes preces.
Fiziska vai juridiska persona, kas saņem patēriņam nodotas akcīzes preces.
Juridiska persona, kas saņem denaturētu etilspirtu un apstiprināts noliktavas turētājs, kas nosūta denaturētu etilspirtu.
Termiņš:
SAAD iesniegšanas gadījumā uzreiz.
Informācijas par akcīzes precēm, kas ir nodotas patēriņam citā dalībvalstī apstiprināšana triju darba dienu laikā.
Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājuma izsniegšanas gadījumā mēneša laikā pēc SAAD trešā eksemplāra iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.

1. Akcīzes preču saņemšanas gadījumā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts saņēmējs pirms preču nosūtīšanas samaksā akcīzes nodokli vai iesniedz akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu un iesniedz VID informāciju par akcīzes precēm.
2. Denaturēta spirta pārvietošanas gadījumā (t.sk. importa un eksporta gadījumā) vispirms jāsaņem apstiprināta noliktavas turētāja vai denaturēta spirta lietotāja atļauju.
3. Pēc akcīzes preču (t.sk. denaturēta spirta) saņemšanas iesniedz SAAD 3.eksemplāru ar aizpildītu B aili “Saņemšanas apliecinājums”.
4. Akcīzes preču nosūtīšanas gadījumā iesniedz SAAD 3.eksemplāru ar saņēmēja aizpildītu B aili “Saņemšanas apliecinājums”.
5. Denaturēta spirta importa vai eksporta gadījumā SAAD iesniedz muitā kopā ar attiecīgo muitas deklarāciju.
6. Denaturēta spirta nosūtīšanas gadījumā apstiprināts noliktavas turētājs iesniedz SAAD 3.eksemplāru ar saņēmēja aizpildītu B aili “Saņemšanas apliecinājums”.

Minētos dokumentus iesniedz (klātienē vai pa pastu) vai minēto dokumentu kopijas skenētā veidā iesniedz izmantojot EDS (dokumenta grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”, dokumenta veidu norādot “Informācija VID Nodokļu pārvaldes Akcīzes daļai”.

Informācija par akcīzes precēm, kas ir nodotas patēriņam citā dalībvalstī. Ministru kabineta 16.10.2010. noteikumu Nr.957 1.pielikums.
Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājums. Ministru kabineta 16.10.2010. noteikumu Nr.957 2.pielikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120000
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Akcīzes preču saņemšanas gadījumā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts VID nosūta atpakaļ akcīzes preču saņēmējam reģistrētu informāciju pirms akcīzes preču nosūtīšanas no attiecīgās dalībvalsts (ja akcīzes nodoklis ir samaksāts).
2. VID pēc SAAD 3.eksemplāra saņemšanas nosūta to atpakaļ un, ja ir pieprasīts, pievieno akcīzes nodokļa samaksas apliecinājumu par to, ka akcīzes nodoklis Latvijas Republikā ir samaksāts.
3. Akcīzes preču nosūtīšanas gadījumā SAAD 3.eksemplārs vai tā elektroniska kopija glabājas VID.
Akcīzes nodokļa samaksas apliecinājums tiek nosūtīts pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: