Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesības
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz pieejamo informāciju Ārējo lietotāju reģistrā (ĀLR) un Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmā (SEED), notiek lietotāju tiesību administrēšana.
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesību pieprasīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 darba diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
EMCS lietotājam vispirms jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) kā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājam.
Lai kļūtu par Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju, jāaizpilda iesniegums par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas lietotāju saraksta noteikšanu.
Iesniegums jāiesniedz elektroniski EDS (jāizvēlas dokumentu grupa "Informācija Valsts ieņēmumu dienestam").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma