Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesības
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz pieejamo informāciju Ārējo lietotāju reģistrā (ĀLR) un Akcīzes preču apritē iesaistīto personu reģistrācijas datu apmaiņas sistēmā (SEED), notiek lietotāju tiesību administrēšana.
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas (EMCS) lietotāju tiesību pieprasīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1 darba diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums EMCS lietotāju reģistrēšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1