Licence reģistrēta saņēmēja darbībai
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Licence reģistrēta saņēmēja darbībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības  saņemt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai naftas produktus no citas dalībvalsts vai no reģistrēta nosūtītāja un apstiprināta noliktavas turētāja Latvijā, piemērojot tiem atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi -  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) reģistrēta saņēmēja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai), jāaizpilda iesniegums un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 19.3.punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu, par speciālas atļaujas (licences) reģistrēta saņēmēja darbībai izsniegšanu ir noteiktas šādas Valsts nodevas likmes par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1.ar degvielu (izņemot biodegvielu) – 711 euro;
2.ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
3.ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
4.ar biodegvielu – 142 euro.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.
Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā
Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Speciālā atļauja (licence) komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma