Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai, kas dod nodokļu maksātājam tiesības nosūtīt akcīzes preces, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, kad tās laiž brīvā apgrozībā, akcīzes preču noliktavai Latvijā vai citā dalībvalstī, reģistrētam saņēmējam Latvijā vai citā dalībvalstī, īslaicīgi reģistrētam saņēmējam Latvijā vai citā dalībvalstī.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai var saņemt komercreģistrā reģistrēts komersants.
Termiņš:
Standartlaiks – 2 nedēļas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 1mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (https://eds.vid.gov.lv/login/– Dokumenti – No veidlapas –  Akcīzes preču licenču un sertifikātu iesniegumi –  Iesniegums speciālas atļaujas (licences) reģistrēta nosūtītāja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai) jāaizpilda iesniegums un tam pievieno dokumentus, kas noteikti Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 18.1.punktā.
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība.
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu – spirts, iesniegumam pievieno skaidrojumu par plānotajām darbībām.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Par licences izsniegšanu tiek iekasēta valsts nodeva.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Saskaņā ar Ministru kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.662 63.punktu, par speciālas atļaujas (licences) reģistrēta nosūtītāja darbībai izsniegšanu ir noteiktas šādas Valsts nodevas likmes par katru akcīzes preču veidu (ja norāda vairākus akcīzes preču veidus, valsts nodeva summējas):
1.ar degvielu (izņemot biodegvielu) – 711 euro;
2.ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
3.ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
4.ar biodegvielu – 142 euro.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā.

Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138
norēķinu kontā Nr.LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).
Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licence komersantam tiek nosūtīta elektroniski – VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

VID tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Publiskojamo datu bāze” ir pieejama informācija par izsniegtajām speciālajām atļaujām (licencēm).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma