Rakšanas darbu atļauju izsniegšana (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,3 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) rakšanas darbu atļauja (turpmāk – Atļauja). Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Sertificēts speciālists
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Atļauju rakšanas darbu veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, ieinteresētā persona iesniedz Pārvaldei iesniegumu Atļaujas saņemšanai.
Iesniegumam jāpievieno:
1. saskaņots projekts;
2. Būvvaldes atļauja;
3. sertifikāts;
4. darba projekts vai tehniskā shēma uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, komunikāciju dienestiem, īpašniekiem un Būvvaldes atbildīgo speciālistu;
5. ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums;
6. kalendārais plāns un transporta kustības shēma.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene DPPI KSP
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene DPPI KSP
Adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki