Sabiedriskā labuma organizācijas statuss
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un to iestādes, kuru darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas būtībai.
Termiņš:
Viens mēnesis no iesnieguma vai papildu ziņu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID jāiesniedz iesniegums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu, iesniegumā norādot sev vēlamo veidu, kādā VID paziņos lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.  Iesniegumam pievieno aizpildītu veidlapu „Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns”.
Dokumentus VID var iesniegt:
- VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā;
- elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
- personīgi VID klientu apkalpošanas vietā;
- nosūtot pa pastu – Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldei Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.
VID lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja tiek pieprasītas papildu ziņas un dokumenti, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu pieņem mēneša laikā no papildus ziņu un dokumentu saņemšanas dienas.
Plašāka informācija VID tīmekļvietnē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu paziņo, to nosūtot pa pastu vai informāciju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu publicējot VID tīmekļa vietnē (paziņošanas veidu iesniedzējs norāda iesniegumā).
Lēmumu par atteikumu piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu paziņo, to nosūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā www.vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978