Sociālās palīdzības sniegšana, izīrējot sociālo dzīvojamo telpu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt sociālās dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt sociālās dzīvojamās telpas saņemšanai
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrējot personas (ģimenes) sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai, tiek ņemti vērā materiālie un sociālie būtiskie apstākļi, kā arī nodrošinātība ar dzīvojamo telpu
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo palīdzību sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanā jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti:
Atkarīgi no personu kategorijām- iesniegums; izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam; pensionāra apliecība vai invaliditātes apliecība; bērna dzimšanas apliecība; bāriņtiesas lēmums; dzīvojamās telpas īres līgums. Var būt pieprasīti papildus dokumenti.
Reģistrācija palīdzības sniegšanai viena mēneša laikā. Sociālas dzīvojamās telpas piedāvāšana īrēšanai reģistrācijas secībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki