Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Īss apraksts:
Lai saņemtu licenci, licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskās un juridiskās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu licenci licences pieteicējs iesniedz iesniegumu Daugavpils pilsētas domes Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas komisijai, pievieno nepieciešamos dokumentus.

Licences pieprasītājam (fiziskai personai) jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:
1.Izglītības un zinātnes ministrijas sertifikācijas komisijas izsniegtā privātprakses sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālus);
2.dokumentu kopija, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas īstenošanai;
3.saskaņojums ar attiecīgā sporta veida federāciju (savienību, asociāciju), ja licencējamā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;
4.Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās apliecības (pašnodarbinātas personas) kopija vai Komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
5.programmas apguves apliecinošā dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs;
6.licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.
Licences pieprasītājam (juridiskai personai) jāiesniedz Komisijai šādi dokumenti:
1.dokumenta kopija, kas apliecina nodrošinājumu ar telpām licencējamās programmas īstenošanai (uzrādot oriģinālu);
2.saskaņojums ar attiecīgā sporta veida federāciju (savienību, asociāciju), ja licencējamā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programma sporta jomā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;
3.LR Uzņēmuma reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības un statūtu kopija (uzrādot oriģinālus);
4.izglītības iestādes nolikuma kopija (uzrādot oriģinālu);
5.Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par norēķiniem ar budžetu (derīga 1 mēnesi no izdošanas datuma);
6.programmas apguves apliecinošā dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs;
7.licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, norādot absolvēto mācību iestādi, iegūto izglītību un kvalifikāciju, pievienojot izglītību un papildizglītību apliecinošo dokumentu kopijas (valsts valodā vai notariāli apstiprinātus tulkojumus);
8.licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu, programmas apjomu (līdz 160 akadēmiskajām stundām), programmas mērķi un uzdevumus, mērķauditoriju, programmas saturu, īstenošanas plānu, materiālo un finansiālo nodrošinājumu.
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki