Sociālās mājas pakalpojumi (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienesta Sociālā māja nodrošina šādus pakalpojumus:
1. telpu un iekārtu veļas mazgāšanai;
2. dušas telpas izmantošanu;
3. ģimenes asistenta pakalpojumu;
4. psihologa pakalpojumu ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;
5. sociāla pedagoga pakalpojumu;
6. radošo studiju pakalpojumu.

3., 4., 5., 6. punktā minētie pakalpojumi personai tiek sniegti bezmaksas, par 1. un 2.apakšpunktā minētiem pakalpojumiem persona maksā līdzdalības maksājumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 21.06.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.03.2022