Psihologa pakalpojumi (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienests nodrošina psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.
Dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:
• individuālās psihologa konsultācijas un rehabilitāciju;
• ģimenes konsultēšanu;
• psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;
• pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;
• normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos psihologa atzinuma sagatavošanu.
Tiesības saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas ir šādām personām:
• personām vai ģimenēm ar bērniem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
• ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;
• bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darbinieka nosūtījumu;
• personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;
• audžuģimenēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Dienas centrs "Saskarsme"
Grupu dzīvokļi
Ģimenes atbalsta centrs / patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Grupu dzīvokļi
Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65442052
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki