Dienas aprūpes centra pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem institūcijā dienas laikā nodrošina Dienas aprūpes centrs.
Dienas aprūpes centrā uzņem pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.
Dienas aprūpes centrs nodrošina:
• sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• nepieciešamības gadījumā sociālo darbinieku, psihologu, fizioterapeitu un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;
• iespējas darboties prasmju attīstību veicinošās nodarbībās un nodarbību grupās;
• iespējas organizēt savu rokdarbu izstādes;
• iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;
• iespējas darboties mākslas un māksliniecisko spēju attīstīšanas nodarbībās;
• iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.
• ēdināšanu;
• autotransportu personām ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas noteiktajai kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Adrese: Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65441244
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Adrese: Arhitektu iela 21, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65441244
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki