Dienas aprūpes centra pakalpojums (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem institūcijā dienas laikā nodrošina Dienas aprūpes centrs.
Dienas aprūpes centrā uzņem pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.
Dienas aprūpes centrs nodrošina:
• sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• nepieciešamības gadījumā sociālo darbinieku, psihologu, fizioterapeitu un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;
• iespējas darboties prasmju attīstību veicinošās nodarbībās un nodarbību grupās;
• iespējas organizēt savu rokdarbu izstādes;
• iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;
• iespējas darboties mākslas un māksliniecisko spēju attīstīšanas nodarbībās;
• iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.
• ēdināšanu;
• autotransportu personām ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas noteiktajai kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Daugavpils pilsētas dome,K.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 21.06.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.03.2022