Informācijas un konsultāciju sniegšana par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu, siltumenerģijas uzskaiti un norēķinu kārtību
Izvēlētā organizācija: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli"
Īss apraksts:
1. Informācijas un konsultāciju sniegšana ēku un būvju īpašniekiem/pārvaldniekiem, kā arī telpu īpašniekiem/nomniekiem/īrniekiem jautājumos saistībā ar siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas normatīvo bāzi, tarifiem, to piemērošanu un norēķiniem;
2. Izziņas izsniegšana, kas apstiprina parādu neesamību par siltumapgādes pakalpojumiem;
3. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jānoformulē un jānosūta interesējošais jautājums. (Uzņēmuma mājaslapā - Dokumentu paraugi)

Vispārīgas informācijas pieprasīšanai dokumenti nav nepieciešami. Personiskas informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti: nekustamā īpašuma piederības dokuments (zemesgrāmatas apliecība/pirkuma līgums).
Papildus: - fiziskām personām:  - pase; - notariāli apstiprināta pilnvara;
- juridiskām personām: - pilnvara pārstāvēt juridisko personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 65407556 ; 65407563
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Adrese: 18. novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 65407556 ; 65407563