Naktspatversmes pakalpojums(Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālos pakalpojumus Dienesta Naktspatversmē (turpmāk – Naktspatversme) – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.
Lēmumu par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu ilgāk par trim darba dienām pieņem Dienests. Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības uzturēties Naktspatversmē. Persona ir atbrīvota no maksas laika periodā no uzņemšanas brīža līdz Dienesta lēmuma par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanai.
Personas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir līdz 30 dienām. Ja persona līdzdarbojas un aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, Dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, var pagarināt uzturēšanās laiku Naktspatversmē līdz trīs mēnešiem.
Persona, kurai dzīvesvieta nav deklarēta un iepriekš nav bijusi deklarēta Pašvaldībā, par Naktspatversmes pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi. Iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
31
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ja tāds ir), vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Nakts patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nakts patversme
Adrese: Šaurā iela 23, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 65442694
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki