Patversmes pakalpojumi (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Dienesta Patversmes pakalpojumu (turpmāk – patversme) – naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai personai saņemtu patversmes pakalpojumu tai ir jāiesniedz dokumentus, saskaņā ar noteikumu 7.punkta prasībām, kā arī plaušu rentgenogrammu un dermatovenerologa atzinumu.
Personas uzturēšanās laiks patversmē ir viens mēnesis, bet ja persona aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības pienākumus, šo termiņu var pagarināt, ņemot vērā sociālā darbinieka atzinumu.
Persona, kuras ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par patversmes pakalpojumu maksā ar atlaidi, kas noteikta ar Daugavpils pilsētas domes lēmumā apstiprināto cenrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lai saņemtu sociālos pakalpojumus naktspatversmē, patversmē, dienas centrā, krīzes centrā un sociālā darba pakalpojumu kopienā, persona vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja. Pakalpojuma sniedzējs pieņem lēmumu par pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši attiecīgās institūcijas noteiktajai kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Sociālā patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā patversme
Adrese: Šaurā iela 23, Daugavpils, LV-5410
Tālrunis: 654 42698
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki