Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līguma grozīšana (noslēgšana, pagarināšana) (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku/apakšīrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, dzīvesvietas maiņas gadījumā, kā arī dzīvojamās telpas īres līguma termiņam izbeidzoties, pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noslēgtu, pagarinātu vai grozītu Dzīvojamās telpas īres līgumu jāiesniedz:
iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus;
laulības apliecība;
laulības šķiršanas apliecība;
bērna dzimšanas apliecība;
miršanas apliecība;
dzīvojamās telpas īres līgums;
dzīvesvietas izziņa (22-dz.).
Pakalpojums tiek sniegts viena mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki