Pašvaldības palīdzība īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek apmainīta īrētā dzīvojamā telpa uz mazāko platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni, kas ietekmē personas (ģimenes) materiālo un sociālo stāvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrē personas īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu pie nosacījuma, ja nav parādu par īri un komunālajiem pakalpojumiem un apmaiņas rezultātā ir piešķirama dzīvojamā telpa ar mazāko platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības palīdzību īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums; personas apliecinošs dokuments; laulības apliecība; laulības šķiršanas apliecība; bērna dzimšanas apliecība; miršanas apliecība; dzīvojamās telpas īres līgums; izziņas par īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem parāda neesamību; dzīvesvietas izziņa (22-dz.). Var būt pieprasīti papildus dokumenti.
Reģistrācija palīdzības sniegšanai viena mēneša laikā. Dzīvojamās telpas piedāvāšana īrēšanai reģistrācijas secībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki