Neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskā nelaimē vai avārijā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu tiek pieņemts gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzība tiek sniegta personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskā nelaimē vai avārijā, ja personas šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējušas savu dzīvesvietu
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu neatliekamo palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskā nelaimē vai avārijā, jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskas nelaimes vai avārijas.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums;
dzīvojamās telpas piederības dokuments;
akts par dzīvojamās telpas stāvokli, kuru sastāda sertificēts speciālists.
Var būt pieprasīti papildus dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki