Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Reģistrē personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā. Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kuri nepārtraukti, pēdējo desmit gadu laikā ir deklarējuši savu pamatdzīves vietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā, jāiesniedz iesniegums, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, pievienojot nepieciešamos dokumentus.
Nepieciešamie dokumenti:
Atkarīgi no personu kategorijām- iesniegums; personas apliecinošs dokuments; izziņa par maznodrošināta (trūcīga) statusa piešķiršanu; pensionāra vai invalīda apliecība; bērna dzimšanas apliecība. Var būt pieprasīti papildus dokumenti.
Reģistrācija palīdzības sniegšanai viena mēneša laikā.Dzīvojamās telpas piedāvāšana īrēšanai reģistrācijas secībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404359
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki