Aprūpe mājās (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Aprūpes mājās pakalpojumu darba dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte vai citām personām, kurām vecuma vai citu iemeslu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi. Aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina Dienesta Aprūpes mājās birojs.
Aprūpes mājās pakalpojums ietver personisko aprūpi un/vai ikdienas mājas darbu veikšanu.
Aprūpes mājās pakalpojumam ir šādi aprūpes līmeņi:
¯ pirmais aprūpes līmenis ir 1–2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;
¯ otrais aprūpes līmenis ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;
¯ trešais aprūpes līmenis ir 3 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;
¯ ceturtais aprūpes līmenis ir 5 reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī līdz persona tiek ievietota īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.
Sociālais pakalpojums tiek apmaksāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta. Persona vai viņa apgādnieks par sociālo pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi un šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.
Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
• vientuļa pensijas vecuma persona un vientuļa persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi, ja tās ikmēneša ienākums nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru, ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana;
• pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi un kura dzīvo viena, vai vienā mājsaimniecībā ar šo personu dzīvojošās personas sava veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un šai...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aprūpes mājās birojis
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: