Dzīvnieku barības aprites objekta reģistrācija un atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauti visi objekti, kas iesaistīti jebkurā dzīvnieku barības aprites posmā - no primārās ražošanas līdz laišanai tirgū (tās ietverot), pārtikas ražošanā izmantoto dzīvnieku ēdināšanā, barības importēšanā un eksportēšanā no un uz trešajām valstīm. Lai uzsāktu darbību dzīvnieku barības apritē, darbības objekts jāreģistrē PVD uzraudzības objektu reģistrā un atzīšanai pakļautajiem uzņēmumiem jāveic atzīšanas process.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
18
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai iesniedz PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Jāiesniedz:

1) Iesniegums barības apritē iesaistītās personas objekta reģistrācijai un tā pielikumi.

Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Dokumentus var iesniegt arī izmantojot iestādes e-adresi.

Valsts nodevas apmērs par uzņēmuma reģistrāciju (bez pārbaudes) ir 2,85 euro. Maksa par uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamajām pārbaudēm un maksa par atzīšanu noteikta cenrādī (skat. zemāk).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-adrese
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...