Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrēšana vai pārreģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga sniegt ārstniecības pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta vai pārreģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un ieguvusi tiesības veikt profesionālo darbību profesijā  turpmākos piecus gadus.

Bezmaksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Veidlapas reģistrācijai/ pārreģistrācijai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1