Stratēģiskas nozīmes preču aprites dokumentu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Izsniedz stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, tranzīta licences, preču pārvietošanas licences ES ietvaros, kā arī starptautiskos importa sertifikātus, galīgā izlietojuma apliecinājumus, piegādes kontroles sertifikātus un eksperta izziņas, lai nodrošinātu stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Latvijas pilsonis vai Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, kas veic darījumu ar stratēģiskas nozīmes precēm un ir uzskatāma par stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Licences izsniegšanas termiņš 1 mēnesis. Papildus pārbaužu gadījumā vai pieprasot papildus informāciju no citām iestādēm, tai skaitā ārvalstu, licences termiņš tiek pagarināts uz papildus mēnesi. Ja informācija netiek iesniegta/saņemta, tad termiņš pagarinās uz nenoteiktu laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta vai vispārējo tranzīta licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts komitejā iesniedz:
1) iesniegumu – stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences pieprasījuma deklarāciju;
2) speciālās atļaujas (licences) kopiju atsevišķiem komercdarbības veidiem (ja tāda nepieciešama saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumu);
3) ārvalstu importa sertifikātu vai galīgā izlietojuma apliecinājumu, vai tiem pielīdzināmu dokumentu – tikai stratēģiskas nozīmes preču eksportam, pārvietošanai no Latvijas un tranzīta darījumiem;
4) līguma kopiju vai rēķina faktūru, uz kuras pamata tiek veikts darījums ar stratēģiskas nozīmes precēm;
5) apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta vai vispārējās tranzīta licences izsniegšanu.

Lai saņemtu piegādes kontroles sertifikātu jeb apliecinājumu, ka minētā prece ir importēta Latvijas Republikas teritorijā, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts iesniedz komitejā iesniegumu.
Iesniegumā norāda šādas ziņas:
1) informāciju par preci;
2) muitas dokumentus, kas apliecina preču ievešanu Latvijas Republikā;
3) apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par piegādes kontroles sertifikāta izsniegšanu.

Lai saņemtu eksperta izziņu, persona iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu un informāciju par preci vai preces paraugu, kā arī apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par ekspertu izziņas izsniegšanu.

Lai saņemtu galīgā izlietojuma apliecinājumu, persona iesniedz komitejā rakstisku iesniegumu un:
1) Informāciju par preci vai preces paraugu;
2) Informāciju par galīgo izlietojumu;
3) Eksportētāja nosaukums un valsts;
4) Īpašas prasības, ja tās pieprasa eksportētājs;
5) Apliecinājumu, ka ir samaksāta valsts nodeva par dokumenta izsniegšanu.
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļa
Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67016431
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Alta Pētersone, alta.petersone@mfa.gov.lv, 67 016 431
Nauris Rumpe, nauris.rumpe@mfa.gov.lv, 67 016 430
Elizabetes 57, 5.stāvs, Rīga.