Stratēģiskas nozīmes preču aprites dokumentu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Izsniedz stratēģiskas nozīmes preču importa, eksporta, tranzīta licences, preču pārvietošanas licences ES ietvaros, kā arī starptautiskos importa sertifikātus, galīgā izlietojuma apliecinājumus, piegādes kontroles sertifikātus un eksperta izziņas, lai nodrošinātu stratēģiskas nozīmes preču aprites kontroli Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Latvijas pilsonis vai Latvijā reģistrēta uzņēmējsabiedrība, kas veic darījumu ar stratēģiskas nozīmes precēm un ir uzskatāma par stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Licences izsniegšanas termiņš 1 mēnesis. Papildus pārbaužu gadījumā vai pieprasot papildus informāciju no citām iestādēm, tai skaitā ārvalstu, licences termiņš tiek pagarināts uz papildus mēnesi. Ja informācija netiek iesniegta/saņemta, tad termiņš pagarinās uz nenoteiktu laiku.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par atteikumu izsniegt licenci var tikt pārsūdzēts viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Stratēģiskas nozīmes preču licence ir nepieciešama katram Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā, regulas 428/2009 1.pielikumā un Latvijas Republikas Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minēto preču eksporta importa vai tranzīta sūtījumam
Brīdinājums
Par pārkāpumiem, kas saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču apriti, paredzēta gan administratīvā, gan kriminālā atbildība.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Ārlietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.06.2021