ATIS dati par savām zemes vienībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā Kadastrs.lv var saņemt aktuālos Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Kadastrā reģistrētas zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs.

E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē.
Datu sagatavošanas laiks ir atkarīgs no pieprasīto datu apjoma un var ilgt vairākas stundas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par e-pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta tīmekļvietnes www.vzd.gov.lv sadaļā “Pakalpojumi” ->“Informācijas saņemšana” ->“Portāla Kadastrs.lv pakalpojumi” ->“ATIS dati par savām zemes vienībām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojumu var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” ->“Saņemt ATIS datus” ->“ATIS dati par savām zemes vienībām”.
E-pakalpojuma lietošanas reižu skaits nav ierobežots.
Vienā e-pakalpojumā var pieprasīt datus līdz 50 zemes vienībām. Ja nepieciešami dati par vairāk zemes vienībām, e-pakalpojums jālieto atkārtoti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: ATIS dati par savām zemes vienībām
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sagatavotos datus var saņemt portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts” ->“E-pakalpojumu vēsture” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta, uzklikšķinot uz ikonas “Datnes”.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Mans konts