ATIS dati par savām zemes vienībām
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā Kadastrs.lv var saņemt aktuālos Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) datus par savā zemes vienībā esošām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam saskaņā ar Aizsargjoslu likumu noteiktas aizsargjoslas.

E-pakalpojums pieejams bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Kadastrā reģistrētas zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, lietotājs.

E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē.
Datu sagatavošanas laiks ir atkarīgs no pieprasīto datu apjoma un var ilgt vairākas stundas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.09.2023