Afišu izvietošana uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Afišu izvietošanas uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem kārtība. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam jāiesniedz iesniegums kopā ar izvietošanas grafiku ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plānotās afišas izvietošanas. Ja nav iespējams ievērot trīs mēnešu termiņu, afišas izvietošana atbalstāma tikai tad, ja ir brīva vieta uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem vai informācijas izvietošana ir saistīta ar valsts vai pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju, deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu vai pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Afišas uz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem var izvietot jebkura persona, ja afiša satur šādu informāciju:
- sociālo reklāmu;
- svētku vizuālo identitāti;
- mākslas darbus un mākslas reprodukcijas;
- par labdarības pasākumiem, ko organizē Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, kā arī citu informāciju, kas veicina minēto organizāciju mērķu sasniegšanu;
- par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);
- par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);
- par valsts un pašvaldības organizētajiem pasākumiem, starptautiskajiem pasākumiem, kā arī
pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros,
- kas nepieciešama valsts un pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai;
- kas nepieciešama Rīgas pilsētai – norādes, informatīvās kartes, shēmas u. c.,
- par Rīgas pilsētā sporta jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, veicina fizisko un garīgo spēju attīstīšanu un izkopšanu, kā arī veicina veselīgu dzīvesveidu Rīgas pilsētā;
- par Rīgas pilsētā kultūras un izglītības jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu un radošās darbības kultūras un mākslas nozarēs, kā arī profesionālo un interešu izglītību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plānotās afišas izvietošanas) kopā ar izvietošanas grafiku vienā no šādiem veidiem:
1. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Departamenta oficiālo e-adresi;
2. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz Departamenta e-pastu;
3. papīra formātā (klātienē, pa pastu).
Minimālais afišu eksponēšanas termiņš ir 7 dienas.
Minimālais izvietojamo afišu skaits ir 50 gabali.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167026816
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Izglītības, kultūras un sporta departaments
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšama
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pieņem lēmumu par afišas izvietošanu, informē iesniedzēju, vienojas par afišu saņemšanu un izvieto afišas uz pašvaldības īpašumā esošajiem afišu stabiem un stendiem saskaņā ar iesniedzēja norādīto informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus