Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu
Izvēlētā teritorija: Jelgava (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības nodevas par suņu turēšanu, Jelgava
Īss apraksts:
Pašvaldības nodevas samaksa par suņa turēšanu. Suņa turēšanas nodeva jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc apmaksas saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Jelgava
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodevas samaksu jāveic personai, kura Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā tur suni / suņus.
No nodevas samaksas atbrīvo:
• personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī visas personas ar redzes invaliditāti,
• personas, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā,
• valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par suņa turēšanu, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu - 6.00 euro gadā.
Nodevu veic par katru kārtējo kalendāro gadu līdz 31.martam. Nodevas apmaksa jāveic pilnā apmērā vienā maksājumā.
Nodeva par suni, kurš iegādāts vai sasniedzis 6 mēnešu vecumu pēc 31.marta, jāsamaksā viena mēneša laikā proporcionāli (0,50 euro par katru mēnesi) atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi.
Suņa nāves gadījumā nodeva netiek atmaksāta.
Nodeva iemaksājama
• ar pārskaitījumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, konts:
LV61UNLA0050001003121 AS „SEB banka”
Maksājuma mērķis: Nodeva par suņu turēšanu, par {gads}.gadu, mikroshēmas Nr. {numurs}, adrese {adrese}.
• klātienē (ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā) JVPI “Pilsētsaimniecība” kasē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsētsaimniecība
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63084470
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nodevas apmaksas fakts tiek reģistrēts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” uzturētajā reģistrā par veikto pašvaldības nodevas samaksu par suņu turēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus