Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kurām noteikts trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, un, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, ir nepieciešams veicināt sociālās funkcionēšanas spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pabalsta saņemšana
Pabalstu piešķir pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu (pārskaita uz klienta kontu, vai apmaksā nepieciešamo pakalpojumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība