Pabalsts bērna ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu, kuram noteikta invaliditāte, vecumā līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ja tam objektīvu apstākļu dēļ nav iespējas nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu.
Pabalsta piešķiršanas pamats ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteikta invaliditāte bērnam un atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja izbeidzas bērnam noteiktās invaliditātes vai atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību termiņš vai tiek nodrošināts sociālās aprūpes pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
30 darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu vecāki iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku vai elektronisku (e-pasts ar e-parakstu, vai e-adrese) iesniegumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts pēc izskatīšanas tiek pārskaitīts uz klienta norādīto kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība