Iekārtu izvietošana uz ēkas fasādes/jumta
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja iekārtas uzstādīšanai nav plānots veikt būvdarbus, piemēram, ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanai vai inženiertīkla pievada izbūvei, spēkā ir vienkāršota kārtība un nav nepieciešams izstrādāt būvniecības dokumentāciju. Pilsētas attīstības departamentā ir jāiesniedz iesniegums, kam pievienots iekārtas izvietojuma risinājums. Šāds iesniegums nav nepieciešams iekārtu izvietošanai ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, ja tās izvieto iekšpagalma fasādē/jumtā, kas nav vērsts pret publisku ārtelpu, kā arī, piemēram, saules paneļus izvieto uz zemes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, elektroniski vai pa pastu.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, klients vēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā dokumentu skapī, vai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, atstājot dokumentus tiem īpaši paredzētā pastkastē.
Pieprasot pakalpojumu elektroniski, klients iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu vai arī elektroniski iesniedz izmantojot e-adresi.
Pieprasot pakalpojumu pa pastu, klients iesūta aizpildītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums par iekārtu izvietošanu uz ēkas fasādes/jumta (veidlapa Nr.DA_165_v1);
2. esošās situācijas fotofiksācija;
3. iekārtas tehniskā dokumentācija;
4. fasādes/jumta plans, kurā attēlota iekārta;
5. fasādes/jumta vizualizācija ar iekārtu un ēkas vizualizācija ar iekārtu vides kontekstā;
6. vizualizācijas skatos no publiskās ārtelpas (izņemot, ja fasāde/jumts, uz kura plānots izvietot iekārtu, atrodas ēkas pagalma pusē vai iekškvartālā un nav redzams no gājēju skata punktiem no publiskās ārtelpas un no augstajiem skatu punktiem, kas noteikti Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumu Nr. 127 “Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”  3.1.4. apakšpunktā);
7. pilnvara, ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona;
8. citi dokumenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta e-adrese
Klātiene
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs
Parādīt visus...
E-pasts pad@riga.lv
Pasts Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums saņemams klātienē Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (pilnvarotajai personai – pilnvaru), elektroniski uz būvniecības ierosinātāja iesniegumā norādīto e-pastu vai e-adresi vai pasta sūtījumā uz iesniedzēja norādīto adresi.
Dokumentus klātienē iespējams saņemt pirmdienās no plkst. 13.00 – 17.00, trešdienās un piektdienās no plkst.9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, jāveic iepriekšējs pieraksts, zvanot uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Zvanu centru pa tālruni: 67105800.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Adrese: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki