Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai tiek piešķirts parāda pamatsummas samaksai.  Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu mājokļa parāda samaksai var būt pamats trīspusēja līguma par mājokļa parāda atmaksu noslēgšanai starp Sociālo dienestu, dzīvojamās mājas pārvaldnieku un personu, kura noslēgusi īres vai apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas pārvaldnieku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu mājokļa izdevumu apmaksai ir mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras rīcībā esošie līdzekļi pēc maksājumu par mājokli veikšanas ir mazāki par valstī noteikto garantēto minimālo ienākumu. Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pabalstu personai piešķir pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalstu piešķir ar to mēnesi, kurā pieņemts Rīgas Sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam
dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem, kā arī aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.
Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Iztikas līdzekļu deklarāciju var aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu
“Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot apsaimniekotāja vai pakalpojuma sniedzēja kontā.
Informācijai :
-Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis: 67105048, 25770080.
-Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus