Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumu saņemšanai bērniem no 1,5 gada vecuma (Kuldīgas novads).
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus (turpmāk aukli).
Pēc līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kuldīgas novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Kuldīgas novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns no 1,5 gada vecuma.
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu un tam pievienoto noslēgto līgumu starp vecākiem un aukli  var iesniegt klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Kuldīgas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-pastu vai, izmantojot Latvija.lv izveidotu kontu jeb pastkastīti, e-adresi.
________________________________________________
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Klātiene
Izglītības nodaļa
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
E-pasts dome@kuldiga.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības nodaļa, pārbaudot informāciju, vai aukle ir reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā un bērns reģistrēts rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Lēmums tiek paziņots bērna vecākam un auklei.
Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts auklei, pamatojoties uz pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus