Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumu saņemšanai bērniem no pusotra gada vecuma (Kuldīgas novads).
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus (aukles).
Pēc līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kuldīgas novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Kuldīgas novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns (no pusotra gada vecuma).
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atbalstu no pašvaldības budžeta bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei) par bērnu no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad bērns tiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādē vai izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu grupā, var saņemt, ja:
1. bērna likumiskais pārstāvis noslēdz rakstisku līgumu ar aukli;
2. likumiskais pārstāvis rakstiski informē pašvaldību par to, ka bērns saņem pakalpojumu pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja un norāda bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja datus;
3. bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un netiek nodrošināts ar vietu pirmsskolas izglītības iestādēs vai izglītības iestāžu pirmsskolas bērnu grupās bērna deklarētajā dzīvesvietā, kad bērns sasniedzis pusotra gada vecumu;
4. bērna un vismaz viena no bērna vecākiem (likumiskā pārstāvja) deklarētā dzīvesvieta ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

Persona iesniegumu, noslēgto līgumu starp vecākiem un aukli un notariāli apliecinātu pilnvaru (ja iesniegumu sniedz pilnvarotā persona) var iesniegt klātienē Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā, Kuldīgas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, Kuldīgas novada Izglītības pārvaldē, kā arī nosūtot uz Izglītības pārvaldes e-adresi vai e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
__________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada Izglītības pārvalde"
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Telefons 25484293, 63350635
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Kuldīgas novada Izglītības pārvalde, pārbaudot informāciju, vai aukle ir reģistrējusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta reģistrā un bērns reģistrēts rindā uz vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Lēmums tiek paziņots bērna vecākam un auklei.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts auklei, pamatojoties uz pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus