Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumu saņemšanai bērniem no pusotra gada vecuma (Kuldīgas novads).
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus (aukles).
Pēc līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Kuldīgas novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Kuldīgas novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns (no pusotra gada vecuma).
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- Iesniegums pakalpojuma saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
- Pakalpojuma sniedzēja pieprasījums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1