Telpu iznomāšana semināriem un prezentāciju pasākumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Īpašuma departaments iznomā pasākumu nodrošināšanai iznomā savā valdījumā esošo un Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Krāsotāju ielā 12, Rīgā, kadastra Nr. 0100 034 0113, daļu. Pakalpojuma pieteikšanai nomnieks iesniedz Īpašuma departamentā Būvju sakārtošanas pārvaldei adresētu aizpildītu un parakstītu pieteikuma veidlapu. Pārvalde apstiprina pieteikumu piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja pieteiktajā laikā nomas objekts ir pieejams iznomāšanai, nosūtot nomniekam Departamenta sagatavoto avansa rēķinu nomas maksas un nomas objekta uzturēšanas izmaksu segšanas maksājuma apmērā. Pretējā gadījumā pieteikums atzīstams par noraidītu.Pēc avansa rēķina apmaksas ar nomnieku tiek slēgts nomas līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojuma pieteikšanai nomnieks iesniedz aizpildīto un parakstīto pieteikuma veidlapu adresētu Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldei atbilstoši Nekustamā īpašuma Krāsotāju ielā 12, Rīgā, iznomāšanas kārtībai.

Pieteikumam pievienoti šādi dokumenti:
personas apliecinošu dokumentu kopija vai juridiskās personas pārstāvja personas apliecinošu dokumentu kopija vai pilnvaras kopija (fiziskās personas pārstāvim – notariāli apstiprināta pilnvara /juridiskai personai – izņemot valdes locekļus un prokūristus) vai citi dokumenti.
Pieteikumus var iesniegt klātienē, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz elektroniskā pasta adresi dibs@riga.lv vai nosūtīt pa pastu.

Gadījumos, kad ir nepieciešams ierobežot vai pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē, apmeklētāji tiek pieņemti attālināti, izņēmuma gadījumos, kad jautājums nav atrisināms attālināti, pieļaujot apmeklētāju pieņemšanu klātienē, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167105221, vai pie speciālistiem, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē
neatliekamību katrā situācijā individuāli.

Ar speciālistu pieņemšanas laikiem var iepazīties Īpašuma departamenta mājaslapas sadaļā "Pakalpojumi": https://id.riga.lv/pakalpojumi/
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas domes Īpašuma departamenta e-adrese
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Būvju sakārtošanas pārvaldes kontakttālrunis: 67012061
Darba laiki
E-pasts dibs@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvalde apstiprina pieteikumu piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja pieteiktajā laikā nomas objekts ir pieejams iznomāšanai, nosūtot nomniekam Departamenta sagatavoto avansa rēķinu nomas maksas un nomas objekta uzturēšanas izmaksu segšanas maksājuma apmērā. Pretējā gadījumā pieteikums atzīstams par noraidītu. Avansa rēķins apmaksājams Avansa rēķinā norādītajā termiņā. Avansa rēķins atzīstams par apmaksātu dienā, kad Departamenta norēķinu kontā saņemts avansa rēķina rekvizītiem atbilstošs maksājums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu. Izvēloties pakalpojumu saņemt e-pastā, personai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts ar drošu elektronisko parakstu parakstīts pakalpojuma izpildes dokuments. Izvēloties pakalpojumu saņemt pa pastu, personai uz iesniegumā norādīto pasta adresi tiek nosūtīts pakalpojuma izpildes dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67105221
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Būvju sakārtošanas pārvaldes kontakttālrunis: 67012061
Darba laiki