Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana (Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņojuma saņemšanai juridiska persona, kuras darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota, iesniedz pieteikumu un programmu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
- pašvaldības vai privātās izglītības iestādes;
- pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuru darbībā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.
Termiņš:
Saskaņojums tiek izsniegts 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Lai saņemtu izglītības programmas saskaņojumu, juridiskai personai jāiesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā pieteikums brīvā formā, izglītības programma, norādot izglītības programmas nosaukumu, mērķauditoriju, mērķi, uzdevumus, satura aprakstu, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku un vietu, plānoto rezultātu apraksts, personas (lektora) izglītības dokumenta kopija un CV, dokumenta (apliecības) paraugs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469, 29579618
Fakss: 63341422
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@kuldiga.lv
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Izglītības nodaļas speciālists sagatavo lēmuma projektu, izskata Izglītības komisija, kas izvērtē iesniegtās izglītības programmas.
Lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, kā arī anulēt izsniegto saskaņojumu, pieņem Kuldīgas novada domes Izglītības komisija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saskaņojuma saņemšana
Izglītības programmas saskaņojums tiek izsniegts uz laiku līdz diviem gadiem. Tas stājas spēkā Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas lēmumā norādītajā laikā.
Saskaņojumu noformē Kuldīgas novada pašvaldības  speciālists, paraksta Kuldīgas  novada domes Izglītības komisijas vadītājs.  
Saskaņojumi, kuri pieprasītājam izsniegti, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

Klients saņem Izglītības komisijas lēmumu par programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi vai nosūtot pa pastu uz klienta norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 63322469, 29579618
Fakss: 63341422
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki