Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņojuma saņemšanai juridiska persona, kuras darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota, iesniedz pieteikumu un programmu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
- pašvaldības vai privātās izglītības iestādes;
- pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuru darbībā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.
Termiņš:
Saskaņojums tiek izsniegts 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Lai saņemtu izglītības programmas saskaņojumu, juridiskai personai jāiesniedz: pieteikums brīvā formā, izglītības programma, norādot izglītības programmas nosaukumu, mērķauditoriju, mērķi, uzdevumus, satura aprakstu, satura apguves secību un apguvei paredzēto laiku un vietu, plānoto rezultātu apraksts, personas (lektora) izglītības dokumenta kopija un CV, dokumenta (apliecības) paraugs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas novada Izglītības pārvalde"
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis: 25484293, 63350635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes" korespondence
Adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 25484293, 63350635
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Izglītības nodaļas speciālists sagatavo lēmuma projektu, izskata Izglītības komisija, kas izvērtē iesniegtās izglītības programmas.
Lēmumu par saskaņojuma izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu, kā arī anulēt izsniegto saskaņojumu, pieņem Kuldīgas novada domes Izglītības komisija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saskaņojuma saņemšana
Izglītības programmas saskaņojums tiek izsniegts uz laiku līdz diviem gadiem. Tas stājas spēkā Kuldīgas novada domes Izglītības komisijas lēmumā norādītajā laikā.

Saskaņojumi, kuri pieprasītājam izsniegti, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām.

Klients saņem Izglītības komisijas lēmumu par programmas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot programmu e-adresē vai pa pastu uz klienta norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus