Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms atmežošanas veikšanas valstij ir jāsamaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas negatīvo seku novēršanu un jāsaņem atļauja. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai.
Mārupes novada būvvalde izvērtē iesniegto dokumentāciju un sagatavo pieprasījumu atmežošanas kompensācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
1 mēneša laikā, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mārupes novada būvvaldē jāiesniedz:
Iesniegumu par būvniecības ieceri un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” 11., 12. un 13. punktos paredzēto dokumentāciju atmežošanas kompensācijas aprēķinam;
Iesniegto dokumentāciju izvērtē Mārupes novada būvvalde un sagatavo pieprasījumu atmežošanas kompensācijai;
Sagatavotais pieprasījumu atmežošanas kompensācijai ar pievienotajiem dokumentiem tiek nosūtīts Rīgas reģionālajai virsmežniecībai;
Par aprēķināto kompensācijas apmēru Valsts meža dienesta Rīgas reģionālajā virsmežniecība informē Ierosinātāju.
Ierosinātājs veic apmaksu un informē Būvvaldi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada pašvaldība
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde veic atzīmi Būvatļaujā par kompensācijas apmaksu un informē Valsts meža dienestu par izdoto administratīvo aktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus