Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu un sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā ar mērķi atrast personai (ģimenei) pastāvīgu dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē pēc visu dokumentu saņemšanas tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Persona pakalpojumu saņem īslaicīgās uzturēšanās mītnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus