Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Viens kalendārais mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona vēršas Valmieras novada Sociālā dienestā un izsaka vēlmi piedalīties atbalsta un pašpalīdzības grupās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Sociālo pakalpojumu nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu. Sociālā darbiniece sazinās personiski.
Atbalsta un pašpalīdzības grupas vada psihologs vai sociālais darbinieks.
Maksājumi: Skatīt maksājumus