Laulības jubileju ceremonijas organizēšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Popularizējot ģimenes tradīcijas, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizē svinīgus ģimenes tradīciju pasākumus Dzimtsarakstu nodaļas telpās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā.
Termiņš:
Pēc vienošanās ar dzimtsarakstu iestādi par datumu un laiku.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Svinīgo ceremoniju (laulības jubileju ceremoniju) dienu, datumu un laiku interesenti nosaka, vienojoties ar dzimtsarakstu nodaļas darbiniekiem, izmantojot e-pastu, sazinoties pa tālruni vai klātienē ierodoties dzimtsarakstu nodaļā Dārza ielā 11, Alūksnē. Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgās ceremonijas muzikālo un māksliniecisko noformējumu, ņemot vērā jubilāru ieteikumus un vēlmes.

Nepieciešams:
Iesniegums - mutiska vienošanās par laulību jubilejas ceremonijas datumu un laiku;
Laulības apliecība - vēlama tās uzrādīšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts: civilstāvokļa aktu reģistrācija
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322809
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki