Norēķinu veikšana par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros personai ir iespēja veikt valsts nodevas samaksu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra, kas pieprasīta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
Valsts nodevas samaksu var veikt par:
- informācijas saņemšanu (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (piemēram, par ģimenes stāvokli, vēsturiskā adrese, personu apliecinoša dokumenta dati u.c.);
- aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu;
- visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, ja tā pieprasīta vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts nodevas samaksu var veikt, ja pieprasītas ziņas no Fizisko personu reģistra par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu un ziņas par to ir reģistrētas Fizisko personu reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Apmaksa
Normatīvie akti:
Fizisko personu reģistra likums
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
2.1. Personai, kura vairāk nekā divas reizes kalendāra gadā saņem visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju (papīra formā) par sevi, saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu
Par visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi vai saviem bērniem (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu - papīra formā Izdruka 15,00 EUR - -
Valsts nodevas maksājums e-pakalpojumā Informācija par vienu personu - - -
2.2.Elektroniski personai, kura vairāk kā divas reizes gadā saņem visu informāciju no Fizisko personu reģistra par sevi, saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu
Elektroniski par visu Fizisko personu reģistrā esošo informāciju par sevi vai saviem bērniem (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu Izdruka 7,50 EUR - -
2.3.Informācijas saņemšana (arī apliecinājums par personas statusu) par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc pieprasītāja norādītajiem kritērijiem
Izziņas saņemšana (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā Informācija par vienu personu 5,00 EUR - -
Izziņas saņemšana (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - atvieglojums 50% Informācija par vienu personu 2,50 EUR - -
Izziņas saņemšana 2 stundu laikā (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - ja pieprasīta klātienē Informācija par vienu personu 20,00 EUR - -
Izziņas saņemšana 2 stundu laikā (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - papīra formā - ja pieprasīta klātienē - atvieglojums 50% Informācija par vienu personu 10,00 EUR - -
Izziņas saņemšana elektroniski (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem Informācija par vienu personu 2,50 EUR - -
Izziņas saņemšana elektroniski (arī apliecinājums) par sevi, savu bērnu (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, atbilstoši pieprasītāja norādītajiem kritērijiem - atvieglojums 50% Informācija par vienu personu 1,25 EUR - -
2.4. Informācija par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto, norādīto dzīvesvietu
Par aktuālo dzīvesvietas adresi - savu, sava bērna (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (rakstveidā) Informācija par vienu personu 2,50 EUR - -
Par aktuālo dzīvesvietas adresi - savu, sava bērna (līdz 18 gadiem), aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (rakstveidā) - atvieglojums 50% Informācija par vienu personu 1,25 EUR - -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Fizisko personu reģistra