Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršana Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Atvieglojums tiek piemērots pēc iestādes vadītāja saskaņojuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā tiek nodrošināti:
- obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem pusdienām;
- Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" speciālo grupu izglītojamajiem visām ēdienreizēm;
- 1.–4. klašu izglītojamajiem pusdienām, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai;
- 5.–6. klašu izglītojamajiem pusdienām;
- pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti visām ēdienreizēm;
- 7.–9. klases vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar invaliditāti pusdienām,
- izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, visām ēdienreizēm;
- bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu visām ēdienreizēm un pamatizglītības programmu 7.–9. klasē pusdienām.

Izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumi 50% apmērā tiek nodrošināti:
- bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
- bērnam no daudzbērnu ģimenes visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
- bērnam no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pusdienām, kurš apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Lai saņemtu atvieglojumu, izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādes, kuru apmeklē izglītojamais, vadītājam vai direktoram iesniegumu, vienlaikus uzrādot dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu - invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu; bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša izglītojamā statusu; Latvijas Goda ģimenes statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 64207139
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc izglītības iestādes vadītāja saskaņojuma tiek piemērots ēdināšanas maksas atvieglojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus