Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršana Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Atvieglojums tiek piemērots pēc iestādes vadītāja saskaņojuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā pašvaldība nodrošina:

pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem;
visām ēdienreizēm Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem;
visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
visām ēdienreizēm izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas;
visām ēdienreizēm bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošina visām ēdienreizēm bērniem no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

PAŠVALDĪBAS VISPĀREJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošina:

pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu;
pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošina:

pusdienām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Lai saņemtu atvieglojumu, izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādes, kuru apmeklē izglītojamais, vadītājam vai direktoram iesniegumu, vienlaikus uzrādot dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu - invaliditāti; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu; bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša izglītojamā statusu; Latvijas Goda ģimenes statusu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 64207139
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc izglītības iestādes vadītāja saskaņojuma tiek piemērots ēdināšanas maksas atvieglojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus