Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršana Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atvieglojumus ir tiesības saņemt izglītojamajiem, kuri apgūst klātienē pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Atvieglojums tiek piemērots pēc iestādes vadītāja saskaņojuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments