Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam izdod šādos gadījumos: par personas aktuālo deklarēto dzīvesvietu un par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziska/juridiska persona vai to pilnvarota persona.
Termiņš:
Atkarībā no pieprasītāja norādītajiem kritērijiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu nepieciešams:
1. iesniegums;
2. pieprasītāja pase;
3. pilnvarotai personai – notariāli apliecināta pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Informācijas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu – 2,50 EUR.
Informācijas saņemšana par trešo personu (par vienu personu), ja informācija sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
1. piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 euro;
2. vienas darbdienas laikā (papīra formā) – 25,00 euro;
3. divu stundu laikā (papīra formā) – 35,00 euro;
4. triju darbdienu laikā, ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, – 10,00 euro.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:
1. politiski represētā persona;
2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
3. persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni) vecumā līdz 18 gadiem vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
4. aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
1. persona ar invaliditāti;
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
3. persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
4. persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
5. trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Gulbenes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus